Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

LEHIAKORTASUNA ETA KLIMA-ALDAKETA EUSKADIN

Xehetasunak

Txosten hau egiteko, klima-aldaketari buruzko bibliografia aztertu da, baita Euskadiko Administrazioaren erakundeek gauzatutako ikerlanak, azterlanak eta planak ere. Gainera, elkarrizketak izan dira enpresa, elkarte eta ikerketa zentro batzuetako adituekin, batez ere eremu honetan aktibo daudenekin edo eremu honetan eragiten dutenekin. Dokumentuaren kontraste lana egin da Confebaskekin elkarlanean antolatutako bi lansaioren bidez; horietan 30 enpresak baino gehiagok parte hartu zuten, eta klimaaldaketaren erronka eta aukerei buruzko ikuspegi sektorialak aurkeztu zituzten, eta, horien bidez, eremu horretako lankidetza ildoak identifikatu ziren. Hori guztia, lehiakortasuna/energia/CO2 emisioak trinomioaren etorkizuneko harremanera hurbiltzeko, euskal industria egitura kokatzeko.