Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako diru-laguntzak

[genero_indarkeria_biktimak_laguntzak]

Deskribapena


Xedea

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei diru-laguntza jasotzeko eskubidea bermatzea, haien gizarteratzea errazteko, betiere errenta-maila jakin batean kokatzen baldin badira eta adinagatik, prestakuntza edo espezializazio faltagatik eta gizarte arloko beste arrazoi batzuengatik zailtasun bereziak baldin badituzte lana aurkitzeko.

Aurrekontuko zuzkidura

1.100.000 ? anuales

Prestazio ekonomikoa

 1. Laguntza honen zenbatekoa, oro har, langabezia-subsidioko sei hilabeteren baliokidea izango da.
 2. Genero-indarkeriaren biktimak familia-ardurak baldin baditu, laguntzaren zenbatekoa honen baliokidea izango da:
  1. Langabezia-subsidioko hamabi hilabete, biktimak ahaideren bat bere kargu edo adingaberen bat harreran baldin badu.
  2. Langabezia-subsidioko hemezortzi hilabete biktimak bi ahaide edo gehiago bere kargu edo bi adingabe edo gehiago harreran, edo ahaide adingabe bat harreran badu.
 3. Genero-indarkeriaren biktimak ehuneko 33ko desgaitasuna edo handiagoa baldin badu ofizialki onartuta, laguntzaren kopurua honen baliokidea izango da:
  1. Langabezia-subsidioko hamabi hilabete, biktimak familia-ardurarik ez badu.
  2. Langabezia-subsidioko hemezortzi hilabete, biktimak ahaideren bat bere kargu edo adingaberen bat harreran baldin badu.
  3. Langabezia-subsidioko hogeita lau hilabete biktimak bi ahaide edo gehiago bere kargu edo bi adingabe edo gehiago harreran baldin baditu.
 4. Genero-indarkeriaren biktimak ehuneko 33ko desgaitasuna edo handiagoa duen ahaide bat bere kargu edo adingabe bat harreran baldin badu, laguntzaren kopurua honen baliokidea izango da:
  1. Langabezia-subsidioko hemezortzi hilabete, biktimak ahaideren bat bere kargu edo adingaberen bat harreran baldin badu.
  2. Langabezia-subsidioko hogeita lau hilabete biktimak bi ahaide edo gehiago bere kargu edo bi adingabe edo gehiago harreran baldin baditu.
 5. Genero-indarkeriaren biktimak, zeinak familia-ardurak baititu, edo berarekin bizi den ahaideak edo harreran duen adingabeak, ehuneko 65eko desgaitasuna edo handiagoa baldin badu, laguntzaren kopurua langabezia-subsidioko hogeita lau hilabeteren baliokidea izango da.
 6. Genero-indarkeriaren biktimak eta berarekin bizi den ahaideak edo harreran duen adingabeak, ehuneko 33ko desgaitasuna edo handiagoa baldin badute, laguntzaren kopurua langabezia-subsidioko hogeita lau hilabeteren baliokidea izango da.

Ordainketa-modua:

Ordainketa laguntza onartu eta berehala egingo da, ordainketa bakar batean, eskatzaileak eskaera egiteko unean eman zuen bere titulartasuneko banku-kontuan. Kontu horrek aktibo jarraitu beharko du ondorio horietarako, espedientea amaitu dela egiaztatzen ez den bitartean.

 

Nori dago zuzenduta


Pertsona fisikoak

Eskakizunak:

 • Pertsona eskatzailearen bizilekuari buruzko datuak egiaztatzeko | Eskaera egiten den datan Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea, sei hilabeteko antzinatasunarekin.
 • Zerga betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko. | Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea

 • Pertsona fisikoaren nortasuna egiaztatzeko | Pertsona fisikoaren nortasuna
 • Genero-indarkeriaren biktima izatea egiaztatzeko | Genero-indarkeriaren biktima izatea

 • Bizikidetza-unitatearen bizilekuari buruzko datuak egiaztatzeko | Erasotzailearekin ez bizitzea, eta harekin bikote-harremanik ez izatea.

 • | Lana lortzeko zailtasun bereziak izatea.
 • Erasotzailearekin ez bizitzea, eta harekin bikote-harremanik ez izatea.

Betekizunak

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

 • Pertsona fisikoen errenta-maila egiaztatzeko

 • Lehenago laguntza honen onuradun ez izana, ez Euskal Autonomia Erkidegoan, ez Estatuko beste ezein erkidegotan.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Enplegua eta Gizarte Politikak > Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailburua

Ebazten duen erakundea

 • Enplegua eta Gizarte Politikak / Gizarte Politiketako Sailburuordetza > Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Kodea

0082402

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

3 hilabete

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Baietsiak

Beste tramite batzuk