Llantada del Mercadillo kalea (Urbanizazioa)

Mapara itzuli

Sustapenari buruzko datuak

Lurraldea :
BIZKAIA
Udalerria / Herria:
SOPUERTA
Geoerreferentzia:
-3.1548900000, 43.2617830000
Kokalekua:
Llantada del Mercadillo kalea (Urbanizazioa) 1,3 zk.
Etxebizitzaren zenbakia:
5
Tipologia:
Etxebizitza soziala
Eskuratzeko araubidea:
Alokairua
Espediente zk.:
EB2-0388/99-EP-000
Zozketaren data:
2001/01/01
Obren egoera:
Amaituta
Obren hasiera-data:
1999/01/01

Enpresa sustatzailearen datuak

Sozietatearen izena:

Alokabide