SAGASTIYA, 2 Fasea Edi. 5,6,7

Mapara itzuli

Sustapenari buruzko datuak

Lurraldea :
GIPUZKOA
Udalerria / Herria:
HERNANI
Geoerreferentzia:
-1.9758000000, 43.2674330000
Kokalekua:
HERNANI, SAGASTIYA 2 Fasea Edi. 5,6,7
Etxebizitzaren zenbakia:
74
Tipologia:
VErregimen orokorreko B.O.E.
Eskuratzeko araubidea:
Erosketa
Espediente zk.:
EB3-1098/10-EC-000
Zozketaren data:
2011/06/29
Obren egoera:
Proiektuan
Obren hasiera-data:
2010/01/01

Enpresa sustatzailearen datuak

Sozietatearen izena:

VISESA