Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Euskal Autonomia Erkidego legeria

Beste autonomia erkidegotakoa|Estatukoa|Gutunak eta Adierazpenak

Euskal Kultura Ondareari buruzko Legea

Balizko arkeologia-guneak

Kulturarako %1i buruzko arauak

  • 204/1998 DEKRETUA, uztailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eta bere Lurralde Historikoetako herrilanetarako aurrekontutik diru-atal bat gordetzeko arau erregulatzaileak ezartzen dituena. Diru-atal hori Euskal Kultur Ondarea babestean, aberastean, zaintzean, zabaltzean eta sustatzean erabiliko da.

    EHAA 157. zk. 1996ko abuztuaren 20koa (pdf, 28,95 kB)

  • AGINDUA, 1999ko otsailaren 19koa, Kultura Sailburuarena. Honen bidez, aurrekontuen erreserbako fondoak erabiltzerakoan jarraitu beharko diren irizpideak onartzen dira. Euskal Kultura Ondarea defendatzeko, hobetzeko, babesteko, hedatzeko eta sustatzeko erabiliko dira fondo hoiek.

    EHAA 44. zk. 1999ko martxoaren 4koa (pdf, 20,10 kB)

Kultura Ondasunen aurri-deklarazioa

  • 306/1998 DEKRETUA, azaroaren 10ekoa, kalifikatutako eta zerrendatutako kultura ondasunen aurri egoeraren deklarazioari buruzko eta berauek eraisteko erabakiaren aurretik eta ondoren egin beharrekoei buruzkoa.

    EHAA 226. zk. 1998ko azaroaren 26koa (pdf, 61,44 kB)

Ondasun arkeologikoak eta paleontologikoak lekualdatu, entregatu eta gordailatzeko baldintzak

Kultura Ondasunen Inbentarioaren erregistroa

Azken eguneratzea: 2017/01/19