Akuikulturaren garapenerako plan estrategikoa 2014-2020

Proiektua aribidean
(2014/01/01 - 2020/12/31)
Inprimatu
Identifikazioa

Helburua

Akuikultura Garatzeko Plan Estrategikoaren helburu orokorra: Euskadiko akuikulturaren arloan eskudun diren agintariek 2014-2020 arteko aldian garatu beharreko estrategiak eta jardun-ildoak zehaztea. Hori guztia, jardueraren garapen jasangarrirako beharrezko jarduera estrategikoak identifikatuta, eta Euskal Autonomia Erkidegoan hori garatzeko planifikatutako gainerako ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-estrategikoekin bat etorriz.

Atxikitzen zaion plana

Eremua

Euskal Autonomia Erkidegoa

Arduraduna

Erakunde: Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna
Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza

Parte-hartzaileak eta eragileak

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia eta Gipuzkoako Foru Aldundia.

Azken aldaketa: 2016/06/16