2016ko Eraikal programa.

LABURPENA
Titulua:
2016ko Eraikal programa.
Xedea:

Euskal Autonomia Erkidegoko bizilekuen eraikuntzaren eta hiri-habitataren sektoreko enpresei kudeaketa-sistemak ezartzen, jasangarritasuna bultzatzen eta berritzen laguntzeko proiektuak bultzatzeko diru-laguntzak, 2016ko Eraikal programa.

Diru kopurua:

I., II. eta III. ildoetako laguntzak emateko, guztira 400.000 euro bideratuko dira

IV. ildoko laguntzak emateko, guztira 480.000 euro bideratuko dira

Deialdiaren araudia:
 • AGINDUA, 2016ko irailaren 1ekoa (BOPV Zk. 173/2016)

  AGINDUA, 2016ko irailaren 1ekoa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikingintzaren sektoreko enpresetan kudeatzeko sistemak ezarri eta hobetzea sustatzeko, jasangarritasuna bultzatzeko eta berrikuntza indartzeko laguntzak arautu eta 2016rako iragartzen dituena (Eraikal programa 2016).

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Enplegua eta Gizarte Politikak
Deialdia egiten duen organoa:
Etxebizitza Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Empleo y Políticas Sociales
Egitura atal ebazlea:
Dirección de Vivienda
Bertan emandako arreta:

ZUZENEAN - Aurrez aurreko arreta

Ordutegia
Publikoarentzako etenik gabeko ordutegia astelehenetik ostiralera 8:00etatik 19:30ak arte.
Urte osoan irekita abuztuan (8:00etatik 14:30ak arte), herriko eta probintziako jaiegunetan eta abenduaren 24 eta 31n izan ezik.

Herritarren arretako bulegoak

Bilbao:
Gran Vía, 85
48011 Bilbao (Bizkaia)

Donostia-San Sebastián:
Andía, 13
20003 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

Vitoria-Gasteiz:
Ramiro Maeztu, 10 bajo
01008 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

 
Telefono bidezko arreta:

ZUZENEAN - Telefono bidezko arreta

012 telefonoa
Telefonoak artapenerako etenik gabeko ordutegia dauka, astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:30ak arte.
Urte osoan irekita abuztuan (8:00etatik 14:30ak arte), herriko eta probintziako jaiegunetan eta abenduaren 24 eta 31n izan ezik.

 • Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
 • Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
 • Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

ZUZENEAN - Aurrez aurreko arreta

Ordutegia
Publikoarentzako etenik gabeko ordutegia astelehenetik ostiralera 8:00etatik 19:30ak arte.
Urte osoan irekita abuztuan (8:00etatik 14:30ak arte), herriko eta probintziako jaiegunetan eta abenduaren 24 eta 31n izan ezik.

Herritarren arretako bulegoak

Bilbao:
Gran Vía, 85
48011 Bilbao (Bizkaia)

Donostia-San Sebastián:
Andía, 13
20003 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

Vitoria-Gasteiz:
Ramiro Maeztu, 10 bajo
01008 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

ZUZENEAN - Telefono bidezko arreta

012 telefonoa
Telefonoak artapenerako etenik gabeko ordutegia dauka, astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:30ak arte.
Urte osoan irekita abuztuan (8:00etatik 14:30ak arte), herriko eta probintziako jaiegunetan eta abenduaren 24 eta 31n izan ezik.

 • Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
 • Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
 • Atzerritik: 00 34 945 018000
Itzuli

ZUZENEAN - Aurrez aurreko arreta

Ordutegia
Publikoarentzako etenik gabeko ordutegia astelehenetik ostiralera 8:00etatik 19:30ak arte.
Urte osoan irekita abuztuan (8:00etatik 14:30ak arte), herriko eta probintziako jaiegunetan eta abenduaren 24 eta 31n izan ezik.

Herritarren arretako bulegoak

Bilbao:
Gran Vía, 85
48011 Bilbao (Bizkaia)

Donostia-San Sebastián:
Andía, 13
20003 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

Vitoria-Gasteiz:
Ramiro Maeztu, 10 bajo
01008 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

ZUZENEAN - Telefono bidezko arreta

012 telefonoa
Telefonoak artapenerako etenik gabeko ordutegia dauka, astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:30ak arte.
Urte osoan irekita abuztuan (8:00etatik 14:30ak arte), herriko eta probintziako jaiegunetan eta abenduaren 24 eta 31n izan ezik.

 • Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
 • Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
 • Atzerritik: 00 34 945 018000
Kalitatea kudeatzeko sistemak ezartzea eta hobetzea sustatzea, jasangarritasuna bultzatzea eta berritzen laguntzea.

Kalitatea kudeatzeko sistemak ezartzea eta hobetzea sustatzea, jasangarritasuna bultzatzea eta berritzen laguntzea.

Honako ildo hauek jaso dezakete diru-laguntza:

I. ildoa: Honako puntu hauei dagozkien berrikuntza arloko proiektu edo ikerketak:

 1. Eraikinen kontserbazio-egoera, EITak (Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa), eraikinaren patologia, birgaitzea, erabilera nahiz mantenua eta balio-bizitza.
 2. Eraikinaren kalitatea: EKT (Eraikuntzaren Kode Teknikoa) aplikatzea, proiektuaren kontrola, obraren gauzapena eta zerbitzuko probak. Industrializazioa.
 3. Eraikinen energia-eraginkortasunari buruzko ikerketak.
 4. Kudeaketaren kalitatea hobetzeari eta kalitatea ezartzeari buruzko ikerketak.
 5. Eraikinen jasangarritasun, funtzionaltasun, malgutasun eta espazio arloko ezaugarrien ebaluazioa.
 6. Obretako lan-arloko segurtasun eta osasunari buruzko ikerketak.
 7. Eraikinen instalazioei buruzko ikerketak.

II. ildoa: Tresna informatikoak garatzea eta dibulgazio-kanpainak, jardunaldiak eta ikastaroak garatzea, sistema partikularren edo marken publizitaterik egin gabe eta puntu hauekin lotuta egiten direnak:

 1. Eraikinen kontserbazio-egoera, EITak (Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa), eraikinaren patologia, birgaitzea, erabilera nahiz mantenua eta balio-bizitza.
 2. Eraikinaren kalitatea: EKT (Eraikuntzaren Kode Teknikoa) aplikatzea, proiektuaren kontrola, obraren gauzapena eta zerbitzuko probak. Industrializazioa.
 3. Eraikinen energia-eraginkortasunari buruzko ikerketak.
 4. Kudeaketaren kalitatea hobetzeari eta kalitatea ezartzeari buruzko ikerketak.
 5. Eraikinen jasangarritasun, funtzionaltasun, malgutasun eta espazio arloko ezaugarrien ebaluazioa.
 6. Obretako lan-arloko segurtasun eta osasunari.
 7. Eraikinen instalazioei buruzko ikerketa

III. ildoa:

 1. ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006 normalizazioko nazioarteko arauetan, UNE 166002 Espainiako Arauan eta OHSAS 18001 Industria Segurtasun eta Osasun Okupazional arloko Ebaluazio Arauan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezarri eta ziurtatzea, baita integratzea ere.
 2. «Entsegu-laborategien gaitasunerako baldintza orokorrak» izeneko ISO/IEC 17025 eta «Ikuskatze-lana egiten duten hainbat motatako erakundeen funtzionamendurako irizpide orokorrak» izeneko ISO/IEC 17020 normalizazioko nazioarteko arauetan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezarri eta egiaztatzea.

IV. ildoa: Hiri-habitata. Proiektu berritzaileak diseinatzea, egoitza-eraikuntzaren eta hiri-habitataren sektorearen baitan eraikuntza iraunkorrean berritzeko aukerak zehaztuta eta hautatuta, HIRI-HABITATaren aukeren eremuan identifikatutako interes bereziko honako lerro estrategiko hauetan: eraikuntza iraunkorra, Euskadi 2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren esparruan:

 1. Eraikuntza industrializatua eta modelizazio birtuala. Ildo honekin lotutako eraikuntzako teknologia, metodologia, sistema eta prozesu berritzaileak gehitzea, lehiakortasuna hobetzeko.
 2. Hiri-birgaitze eta hiri-eraberritze integratua. Hiri-birgaitze eta hiri-eraberritze integratua, lurraldearen kudeaketa jasangarri bati eta EAEko herritarren beharren araberako bizileku-kopurua mantentzeari lotutakoa.
 3. Hiri, auzo eta erakin adimendunak. Batere energiarik gabeko eraikinak. Sare eta azpiegitura adimendunak eta batere energiarik gabeko eraikinak eraikita hiri adimendunak eta energetikoki eraginkorrak garatzea.
 4. Eraikuntza jasangarrirako material berriak. Eraikuntza jasangarrirako material berriak garatzea eta aplikatzea: isolatzaileak, berritzaileak, biomaterialak eta nanomaterialak.
 5. Eraikin eta hiri irisgarriak. Mugikortasun bertikala eta horizontala. Hiri-ingurunea moldatzea, denontzat irisgarria izatea hartuz helburutzat, herritar guztiek aukera berberak izan ditzaten erabiltzeko orduan.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Euskal Autonomia Erkidegoan ezarrita dauden eta bizilekuen eraikuntzaren eta hiri-habitataren sektorekoak diren enpresak eta profesionalak.

Agindu honen ondorioetarako, hurrengo zenbakietan ageri direnak joko dira bizilekuen eraikuntzaren eta hiri-habitataren sektoreko enpresatzat, dagokien ildoen arabera.

 • I., II. eta III. ildoak,
  • Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren barnean, bizilekuen eraikuntzarekin lotutako sektore hauetakoren batean dauden enpresak eta profesionalak:
   • 411 Higiezinen sustapena
   • 41.2 Obra berriko eraikinen eraikuntza, bai eta birgaitze- eta mantenu-lanak ere.
   • 43.1. Eraispenak eta lurzoruak prestatzea.
   • 43.2. Eraikuntza-obretan instalazio elektrikoak, iturgintzakoak eta bestelakoak egitea.
   • 43.3. Eraikinen akabera.
   • 43.9. Eraikuntza espezializatuko bestelako jarduerak.
   • 71.1. Arkitektura- eta ingeniaritza-zerbitzu teknikoak eta aholkularitza teknikoarekin zerikusia duten bestelako jarduerak. Jarduera horiek honako hauen parte-hartzera mugatuta egongo dira: arkitektura-azterlanak, aparejadoreen estudioak eta ingeniaritzako eta topografiako zerbitzuak. Ingeniaritza-azterlanek ingeniarien elkargoko ziurtagiria edo frogagiria aurkeztu beharko dute, dena delako estudioak bizitegi-eraikingintzako lanak egin dituela egiaztatzen duena.
  • Horrez gain, bizitegi-eraikingintzaren sektoreko enpresatzat joko dira eraikingintzaren kalitate-kontrolerako erakundeak eta saiakuntza-laborategiak ere, baldin eta erantzukizun-adierazpena egina badute eraikingintzaren kalitate-kontrolerako erakundeek eta saiakuntza-laborategiek beren jardueran aritzeko bete behar dituzten baldintzak garatzen dituen martxoaren 31ko 410/2010 Errege Dekretuaren arabera eta eraikuntzako kalitate-kontrola arautzeko urriaren 28ko 209/2014 dekretuaren arabera. Adierazpen hori Euskal Autonomia Erkidegoko organo eskudunean aurkeztua egon beharko da.
  • Ordezkaritza zabala duten edo jendea biltzeko ahalmen handia duten bizitegi-eraikingintzaren sektoreko enpresa eta profesionalen talde edo elkarteak. Halakotzat hartuko dira bizitegi-eraikingintzaren sektorearekin lotura duten elkargo profesionalak, ikerketa teknologikoko zentroak, merkataritza-ganberak, eraikuntza arloko clusterrak eta etxebizitzen elkarte publikoak, besteak beste.
 • 2.2. IV ildoa
  • Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren barnean, 2.1 atalean adierazitakoetan ez ezik, bizilekuen eraikuntzarekin lotutako sektore hauetakoren batean dauden enpresak eta profesionalak:
   • 1623 Eraikuntzarako egurrezko beste egitura batzuen eta zurgintzako eta ebanisteriako piezen fabrikazioa.
   • 3513 Energia elektrikoaren hornidura
   • 3516 Ohiko jatorri termikoa duen energia elektrikoaren ekoizpena.
   • 3519 Beste mota batzuetako energia elektrikoen ekoizpena.
   • 3521 Gas ekoizpena.
   • 3522 Hodi bidezko gas-erregaien banaketa.
   • 3600 Uraren bilketa, arazketa eta banaketa.
   • 3700 Hondakin-uren bilketa eta tratamendua.
   • 3811 Hondakin ez-arriskutsuen bilketa.
   • 3812 Hondakin arriskutsuen bilketa.
   • 3821 Arriskutsuak ez diren hondakinen tratamendua eta deuseztatzea.
   • 3822 Hondakin arriskutsuen tratamendua eta deuseztatzea.
   • 3831 Materialen bereizketa eta sailkapena
   • 3832 Sailkatuta dauden materialen balorazioa.
   • 3900 Deskutsatzeko jarduerak eta hondakinak kudeatzeko beste zerbitzu batzuk
   • 4222 Sare elektrikoen eta telekomunikazio-sareen eraikuntza-lanak.
   • 4299 Beste inon sailkatu gabeko ingeniaritza zibileko beste proiektu batzuen eraikuntza.
   • 7120 Saio eta analisi teknikoak.
   • 7211 Ikerketa eta garapen esperimentala bioteknologian.
   • 7219 Bestelako ikerketa eta garapen esperimentalak natura- eta teknika-zientzietan.
   • 8411 Herri Administrazioaren jarduera orokorrak.
   • 8413 Jardun ekonomikoaren arautzea eta eraginkorragoa izaten laguntzea.
   • 9411 Enpresa eta buruzagi erakundeen jarduerak.
   • 9412 Erakunde profesionalen jarduerak

 

PRESTAZIOA
Dotazioa:
 1. I., II. eta III. ildoetako laguntzak emateko, guztira 400.000 euro bideratuko dira, honela banakatuta:
  • 2016. urtean: 25.000,00€
  • 2017. urtean: 175.000,00€
  • 2018. urtean: 200.000,00€
 2. Aurrekontu-kreditu osoari dagokionez:
  • 200.000,00 € I. ildoko jarduerak diruz laguntzera bideratuko dira.
  • 100.000,00 € II. ildoko jarduerak diruz laguntzera bideratuko dira.
  • 100.000,00 € II. ildoko jarduerak diruz laguntzera bideratuko dira.
 3. IV. ildoko laguntzak emateko, guztira 480.000 euro bideratuko dira, honela banakatuta: :
  • 2016. urtean: 480.000,00 €
Muga:

I. ildoa: Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa, proiektu edo azterlan bakoitzeko: 40.000 €

II. ildoa: Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa, proiektu bakoitzeko, 30.000 €

III. ildoa:

 • Sistema bat egiaztatzeko: 5.000,00 euro, 18001 OHSAS Industria Segurtasun eta Osasun Okupazionalaren Ebaluaziorako Arauaren egiaztapenerako izan ezik, orduan 2.500,00 eurokoa izango baita.
 • Sistema bi egiaztatzeko: 8.000,00 euro, egiaztapenetako bat 18001 OHSAS Industria Segurtasun eta Osasun Okupazionalaren Ebaluaziorako Araua izan ezean, orduan 5.500,00 eurokoa izango baita.
 • Hiru sistema egiaztatzeko: 11.000,00 euro, egiaztapenetako bat 18001 OHSAS Industria Segurtasun eta Osasun Okupazionalaren Ebaluaziorako Araua izan ezean, orduan 8.500,00 eurokoa izango baita.

IV. ildoa: Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa, proiektu edo azterlan bakoitzeko, 60.000 €

Ordainketa modua:

Agindu honen babesean emango diren diru-laguntzak honela ordainduko dira:

 • 7. artikuluko 5. atalean finkatutako epea igaro ondoren espresuki uko egiten ez bazaio, ordaintzeko agindua emango da, aldez aurretik; emandako diru-laguntzaren % 6,25i dagokion zenbatekoa, hain zuzen..

 • Emandako diru-kopuruaren zati bat –ehuneko hamar (% 10), hain zuzen– gorde egingo da, eta entitate onuradunak laguntzaren xede den jarduera eta jardueraren benetako kostua gauzatu direla frogatzen duenean ordainduko zaio..

 • Gainerakoa, proposatutako lan-planetan aurkeztutako mugarriekin ados, txostenak aurkeztu eta aurretiko ordainketa justifikatu ondoren ordainduko da. Ordaintzeko aginduak emango dira, eta zenbatekoak kalkulatzeko justifikatutako gastuen kopuruari diruz lagundutako jarduerarako onartutako aurrekontuaren gainean, laguntza kalkulatzeko oinarri gisa hartu zena, emandako diru-laguntzaren portzentajea aplikatuko zaio.

I., II. eta III. ildoetako egiaztagiri guztiak aurkezteko azken eguna 2018ko azaroaren 15a izango da, eta IV. ildoko egiaztagiriak aurkeztekoa, berriz, 2017ko urtarrilaren 15a.

 

 

 

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Dokumentazioa eskatzea eta aurkeztea
Dokumentazioa eskatzea eta aurkeztea:
Eskaerarekin batera, dagokionaren arabera, aurkeztu beharreko agirien inguruko argibideetan deskribatutako agiriak aurkeztuko dira.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
I. eranskina – Eskabidea (Eskaera)

Bete, sinatu eta entrega ezazu eskabidea Administrazioan, adierazitako lekuetan, eskabideak aurkezteko ezarri den epearen barruan.

 

II. eranskina Parte hartzen duten enpresen konpromisoak (Eskaera)

Formulario hori bete eta eskaera-formularioarekin batera aurkeztu behar da.

III. eranskina (Eskaera)

Formulario hori bete eta eskaera-formularioarekin batera aurkeztu behar da.

IV. eranskina Proiektuaren laburpen-fitxa (Eskaera)

Formulario hau IV lerroaren kasuan besterik ez da bete eta eskaera-formularioarekin batera aurkeztu beharko.

Dokumentazioa:
 • AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

  • Proiektuari buruzko memoria. Hainbat urtetakoa I., II. eta III. ildoen kasuan (2018ra arte gehienez) eta urtekoa IV. ildoan (2016ko abenduaren 15era artekoa gehienez). Gutxienez, honako alderdi hauek bilduko ditu:
   • Sarrera: agente sustatzailearen deskribapen orokorra, enpresaren egituraren zirriborroa eta proiektuaren helburu orokorrak.

   • I. eta II. ildoetako jardueren kasuan.
    • Proposamenaren egokitzapena lan-ildoetako batera.
    • Sektorean izan dezakeen inpaktua.
    • Proiektu edo ikerketa taldearen kalitate tekniko eta zientifikoa eta esperientzia.
    • Finantzaketaren egitura.
    • Proiekturako proposaturiko helburuak eta epeak.
    • Proiektuko gastuen aurrekontua, gutxienez lanketa eta/edo jardueren arabera banakatua eta lanketa bakoitzaren barne gastuak (proiektua zuzentzen duen eragilearen beraren gastuak) eta kanpoko gastuak edo azpikontratatutako eragileen gastuak (kanpo erakundeak azpikontratatzeagatiko gastuak) bereizita:
     • Barne-gastuei dagokienez, egin beharreko zereginen aurreikuspena zehaztu beharko da, baita baliatutako ordu-tarifaren egozpena ere.
     • Kanpo kontratazioaren kasuan, estimazioa justifikatu beharko da (ahal bada, aurrekontuarekin) eta Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan xedatutakoa bete beharko da, eta azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Araudia onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 68. Artikuluan
   • III. ildoko jarduerei dagokienez.
    • Proiekturako proposaturiko helburuak eta epeak.
    • Aholkularitza-enpresaren edota ziurtagiria ematen duen erakundearen eskaintza.
   • IV. ildoko jarduerei dagokienez.
    • Proposamena lan-ildoetako batera egokitzea.
    • Proiekturako proposaturiko helburuak eta epeak.
    • Proposamenak eskaintzen dituen berrikuntza maila, berritasuna eta aukerak, sektoreko zaintza- eta aurreikuspen-teknologikoaren arabera justifikatuta.
    • Sektorean izan dezakeen inpaktua.
    • Proiektu edo ikerketa taldearen kalitate tekniko eta zientifikoa eta esperientzia.
    • Proiektuko gastuen aurrekontua, gutxienez lanketa eta/edo jardueren arabera banakatua eta lanketa bakoitzaren barne gastuak (proiektua zuzentzen duen eragilearen beraren gastuak) eta kanpoko gastuak edo azpikontratatutako eragileen gastuak (kanpo erakundeak azpikontratatzeagatiko gastuak) bereizita:
     • Lanketa eta/edo jardueren araberako banakatzea.
     • Lanketa bakoitzean, barne-gastuak (proiektua zuzentzen duen eragilearen gastuak) eta kanpoko gastuak edo azpikontratatutako eragileen gastuak (kanpo erakundeak azpikontratatzeagatiko gastuak) bereizi beharko dira.

      Barne-gastuei dagokienez, egin beharreko zereginen aurreikuspena zehaztu beharko da, baita baliatutako ordu-tarifaren egozpena ere.

      Kanpo kontratazioaren kasuan, estimazioa justifikatu beharko da (ahal bada, aurrekontuarekin) eta Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan xedatutakoa bete beharko da.
    • Proiektuaren laburpen-fitxa IV. eranskinaren arabera.
  • Proiektuaren eredugarritasuna hedatzeko eta indartzeko ekintzak, enpresek aurreikusiak dituztenak.
  •  Identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.
  • Pertsona eskatzailearen ordezkaritza ahalmenaren kopia.
  • Ingeniaritza-azterlanek ingeniarien elkargoko ziurtagiria edo frogagiria aurkeztu beharko dute, dena delako estudioak bizitegi-eraikingintzako eta hiri-habitateko lanak egin dituela egiaztatzen duena.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide berariazkoak
Berariazko izapideak dira, kasuan kasuko laguntzako prozedura motaren arabera, pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin behar dituenak, administrazioak hori egitea eskatzen dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki baduzu.
Kanal elektronikoa aukeratu baduzu, ordea, izapideak "Nire Kudeaketak" atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Justificación
Justificación:
Agindu honen babesean emango diren diru-laguntzak honela ordainduko dira: - 9. artikuluko a) atalean ezarritako epea igaro ondoren berariaz ukorik egin ez bada, aldez aurretik ordaintzeko agindua emango da, emandako diru-laguntzaren ehuneko sei koma hogeita bosti (% 6,25) dagokion zenbatekoa, hain zuzen. - Emandako diru-kopuruaren zati bat, ehuneko hamar (% 10), gorde egingo da, eta entitate onuradunak laguntzaren xede den jarduera benetan gauzatu dela eta jardueraren benetako kostua ziurtatzen duenean ordainduko zaio. - Gainerakoa, proposatutako lan-planetan aurkeztutako mugarriekin ados, hiruhileko txostenak aurkeztu eta aurretiko ordainketa justifikatu ondoren ordainduko da. Ordaintzeko aginduak emango dira, eta zenbatekoak kalkulatzeko justifikatutako gastuen kopuruari diruz lagundutako jarduerarako onartutako aurrekontuaren gainean, laguntza kalkulatzeko oinarri gisa hartu zena, emandako diru laguntzaren portzentajea aplikatuko zaio. I., II. eta III. ildoetako egiaztagiri guztiak aurkezteko azken eguna 2018ko azaroaren 15a izango da, eta IV. ildoko egiaztagiriak aurkeztekoa, berriz, 2017ko urtarrilaren 15a.
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Para las líneas I, II y III se presentarán los informes correspondientes a los hitos presentados en los planes de trabajo propuestos,

  La justificación de los estudios de la línea IV se realizará acompañada por los resultados del estudio conforme a la norma UNE 166001:2006 “Gestión de la I+D+i: Requisitos de un proyecto de I+D+i”, haciendo además referencia al plan de difusión de resultados previsto.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Aportación de Documentación
Aportación de Documentación:
El/La interesado/a deberá de presentar, para la aportación de documentos requeridos por la administración o que el/la propio/a interesado/a estime conveniente aportar el siguiente formulario indicando los documentos que adjunta.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Aportación de Documentación (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la aportación de documentos requeridos por la administración.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Ampliación de Plazo
Ampliación de Plazo:
Cuando la solicitud de iniciación no reúna los requisitos exigidos en la normativa específica de convocatoria requerirá al/a interesado/a para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. El/La interesado/a, siempre y cuando no sea un procedimiento de concurrencia competitiva, puede solicitar la ampliación del plazo para la subsanación o la aportación de los documentos requeridos presentando el siguiente formulario cumplimentado. Este plazo puede ser ampliado en cinco días siempre y cuando la aportación de los documentos presente dificultades especiales.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Ampliación de Plazo (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la ampliación de plazo de subsanación.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Modificación Datos Notificación
Modificación Datos Notificación:
El/La interesado/a puede modificar sus datos personales de notificación en este procedimiento rellenando el formulario adjunto en el que indicará el canal por el que desea recibir las notificaciones y el idioma.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Modificación Datos Notificación (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la modificación de datos personales de notificación en el procedimiento.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Desistimiento
Desistimiento:
El/La Interesado/a tendrá derecho a desistir de su solicitud una vez realizada la misma, en cualquier momento hasta que haya sido dictada la resolución. El desistimiento no impide al/a interesado/a seguir conservando los derechos que le amparan que podrá hacer valer, si lo desea, en otro procedimiento.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Desistimiento (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar desistimiento de su solicitud
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Aceptación de la Ayuda
Aceptación de la Ayuda:
Si el/la interesado/a está conforme con la ayuda concedida puede aceptarla cumplimentando el formulario que se le facilita. En este caso, la Administración continuará, una vez recepcionada la aceptación, con los trámites necesarios para el pago de la ayuda.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Aceptación de la Ayuda (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la aceptación de la ayuda concedida.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Renuncia
Renuncia:
El/La Interesado/a tendrá derecho a renunciar a la continuación del procedimiento o a la ayuda solicitada, una vez dictada la resolución de la misma, si bien, el/la interesado/a que renuncia, pierde los derechos que le amparan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Renuncia (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la renuncia respecto a la continuación del procedimiento o ayuda solicitada.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Recurso Alzada
Recurso Alzada:
El recurso de alzada es un recurso de carácter administrativo a través del cual se busca que un órgano administrativo revise un acto dictado por otro órgano dependiente jerárquicamente de él, buscando que enmiende conforme a Derecho el acto del órgano inferior.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Recurso Alzada (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la interposición de recurso de alzada
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2016/09/13 - 2016/10/13
Aurkezteko epe-muga:

Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Ebazteko epea:

Ebazteko eta ebatzitakoa pertsona interesdunei jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa izango da, eskaerak aurkezteko egunetik aurrera zenbatzen hasita. Epe hori igarota ez bada inolako ebazpenik jakinarazi, interesdunek bertan behera utzitzat jo dezakete beren diru-laguntzaren eskaera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikuluan ezarritako ondoreetarako.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Consejero/a de Empleo y Políticas Sociales.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Consejero/a de Empleo y Políticas Sociales.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.